آبادان بکس
با وسعتی قريب به يک هزار و 902 کيلومترمربع در منتهی‌اليه جنوب غربی جلگه خوزستان، بين 30 درجه و 26 دقيقه و 15 ثانيه عرض شمالی و 48 درجه و 11 دقيقه طول خاوری نسبت به نصف‌النهار گرينويچ قرار دارد. ارتفاع خرمشهر از سطح دريا 6/6 متر است. فاصله خرمشهر تا آبادان 15، تا اهواز 120 و تا بصره 54 کيلومتر است شهرستان خرمشهر از شمال با شهرستان اهواز، از شرق با شهرستان شادگان و از جنوب با شهرستان آبادان همسايه است. رودخانه اروند نيز از سمت غرب و جنوب غربي، مرز آبي شهرستان را تشكيل مي‌دهد.  
+ نوشته شده در  89/11/12ساعت 3:15 بعد از ظهر  توسط علی صلبوخی |